A jak vlastně dál v roce 2021?

23 Pro

Ve školním roce 2020/2021 jsme všichni konfrontováni s realitou uzavírání, otvírání, rychlých změn pravidel, podle kterých smíme žít. Rekreační sport je vlastně uzavřen většinu času. Střídají se období stupně 3 a stupně 4 a 5.
Podle těchto stupňů je určeno, kde kdy cvičíme:
stupeň 5 – necvičíme
stupeň 4 – zahrada MŠ Pastelka, Řepy
stupeň 3 – Sportovní centrum Řepy
Rozpis tréninků a času, který je určen konkrétně pro každého, dostane každý člen školy.
A jakmile to podmínky dovolí, otevřeme kurz pro pro začátečníky – bude probíhat každé úterý pravidelně od 18.45 – 19.45 (čas se může nepatrně změnit).