Co je dobré vědět pro začátek

5 Srp

Toto cvičení je nejčastěji známé pod názvy: Tai Ji Quan nebo tai chi či taiji.
Jde o komplexní systém cvičení, které když je praktikováno pravidelně, má nesporný vliv především na psychiku, přiměřeným způsobem rozvíjí fyzickou stránku a má velikou výhodu v tom, že se dá praktikovat kdekoliv, kde je nám zrovna příjemně. A stačí k tomu jen vhodný oděv. Je dobré pro jakýkoliv věk a každý si v něm určitě najde „to svoje“. Předpokládá ale dobrý (průměrný) zdravotní stav.

Výuka Tai ji Quan u nás zahrnuje a zohledňuje:

  • klademe důraz na to, jaký význam mají pohyby, které provádíme
  • postupně je vyučováno také praktické využití tai chi – význam a využití pro boj
  • praktikování taichi je také dobrou průpravou k vlastní sebeobraně a zlepšování psychické odolnosti

Každý, kdo začíná s cvičením tai chi, se učí:

  • pravidla správného postoje
  • nácvik správného držení těla
  • nácvik rovnováhy
  • učení se základních pohybů tak, aby se postupně celý pohybový aparát připravoval na složitější postoje a pozice ve cvičení

Pro Tai Ji Quan stejně jako pro další vnitřní styly platí, že jeho správné provedení je náročné na naprostou přesnost provedení pohybů, takže je důležité dbát od počátku na správnost osvojení úplných základů tohoto cvičení.

Základ musí být pevný, jinak není pak na čem stavět a cvičení, jednotlivé pozice a techniky, které z nich vycházejí, pak nemají správné provedení a nejsou tedy účinné.

Později se přidávají cvičení sestavy ve dvojicich (tzv. 2-man-sets) a cvičení se zbraněmi.

Co neumíme:

  • nejsme lékaři
  • nejsme fyzioterapeuti

Tak to je souhrn základních informací, které by měl vědět každý, kdo uvažuje o cvičení u nás. Snad jsem tady odpověděla na základní možné otázky. Ale to, jestli je naše taichi cvičení zrovna pro Vás, poznáte až tehdy, když si cvičení přijdete vyzkoušet. Budete vítáni.