Historie naší kung fu školy

O samotné historii vzniku, vývoji a rozvoji cvičení taichi a jednotlivých jeho odnoží už toho bylo napsáno hodně. A protože na správně vedených stránkách kung fu školy má být také zmíněna historie vzniku každé konkrétní školy, rozhodla jsem se vrátit do historie vzniku naší školy a stručně napsat, jak to vlastně bylo.

Když jsem si pak dávala dohromady základní informace a údaje o naší škole, které ovlivnily její rozvoj, uvědomila jsem si, jak hodně je naše škola živý organismus a jak hodně tepe. A i když je vlastně hodně mladá, tak má vlastní historii, o které se už dá psát.

Současné období, které začalo v roce 2014 a vlastně trvá – existence oficiální kung fu školy Tai Ji Quan rodiny Yang Praha III:

Ve škole se vyučují a cvičí základy taichi, sestavy pro jednoho a sestavy pro dva. Součástí je také samozřejmě cvičení se zbraněmi (šavle, meč, kopí), cvičení qigong, posilování a také prevenci působení stresu, kterého je v součané době dost. Velmi rádi přivítáme nové dospělé zájemce o cvičení taichi po dohodě i během školního roku.
Velkou pozornost věnujeme Dráčatům – skupině dětí v školním věku a v letošním školním roce jsme nově otevřeli skupinku dětí předškolního věku – Skupinu Hadů.
IMG_3876
Vše ostatní o současnosti naší školy najdete tady na webu a také na facebooku školy a dalších prezentacích (tlačítka na ně jsou nahoře).
Přidali jsme také nepravidelné tréninky specializované na posilování, strečink, cvičení qigong.

Období cvičení taichi dětí 6 – 8 let a později také jejich rodičů – tzv: Taiji školička (2013 – 2014)

Tak už začala výuka Tai Ji Quan rodiny Yang pro malé děti, které byly spojeny s MŠ Pastelka. A také jeden dospělý z této doby vydržel a cvičí nepřetržitě od této doby až do dneška. Výuka probíhala výhradně tam a ještě se nejednalo o oficiální kung fu školu. V tomto režimu fungovala tzv. Taiji školička dva roky.

Vznik tzv. malého taichi (2011 -2013).
Naše kung fu škola je relativně hodně mladá, v letošním roce začíná její 4. rok oficiálního fungování.
Škola má své dospělé členy a také dětské. Většina dětských členů naší školy cvičí se mnou taichi již několik let. A pár Dráčat se mnou vlastně začíná šestý rok svého cvičení (cvičí se mnou od počátku), které se ovšem postupně proměňovalo a v jeho počátcích šlo o jednoduché prvky taichi a také jiných sestav inspirovaných cvičením zdravotních qigongů.
Takže na počátku vznikání školy byly předškolní děti – cvičení Grafomotoriky s prvky tachi a jako logo sloužilo kotě: Maia Dráček.
Maia-Long1
Na té fotce hlídá kotě Maia Dráček mojí šavli, kterou chvíli před tím vlastně „ulovilo“.
Cvičení probíhala ve školce, která o takovouto spolupráci stála a tehdejší paní ředitelka nás hodně podporovala. Tato aktivita byla brzy samotnými dětmi přejmenována na tzv.malé taichi a – a tak to vlastně už navždy zůstalo.

Irena Mýtinová ©2019