Historie naší kung fu školy

O samotné historii vzniku, vývoji a rozvoji cvičení taichi a jednotlivých jeho odnoží už toho bylo napsáno hodně. A protože na správně vedených stránkách kung fu školy má být také zmíněna historie vzniku každé konkrétní školy, rozhodla jsem se vrátit do historie vzniku naší školy a stručně napsat, jak to vlastně bylo. Celé to začalo mou nedávnou návštěvou stránky www.yangtaiji.com, kde má naše škola svůj zápis od samého začátku oficiálního fungování. Jen ten zápis a údaje v něm uvedené jsou vlastně z úplného začátku fungování kompletní a oficiální kung fu školy. Přežívají tam a jak jsem se na ten zápis dívala, došlo mi, jak daleko škola postoupila ve svých aktivitách a je úplně jinde než je tam zapsáno.

Když jsem si pak dávala dohromady základní informace a údaje o naší škole, které ovlivnily její rozvoj, uvědomila jsem si, jak hodně je naše škola živý organismus a jak hodně tepe. A i když je vlastně hodně mladá, tak má vlastní historii, o které se už dá psát.

Současné období, které začalo v roce 2014 a vlastně trvá – existence oficiální kung fu školy Tai Ji Quan rodiny Yang Praha:
Všechno to, co se postupně vytvářelo od roku 2011 se postupně ukazuje jako důležité období pro existenci školy. která je součástí Yeung family taichi: http://yeungfamilytaichi.com/yeung-family/.
Ve škole se vyučují a cvičí základy taichi, sestavy pro jednoho a sestavy pro dva. Součástí je také samozřejmě cvičení se zbraněmi (šavle, meč, kopí – tyč), cvičení qigong, posilování a také prevenci působení stresu, kterého je v součané době dost. Velmi rádi přivítáme nové dospělé zájemce o cvičení taichi po dohodě i během školního roku.
Velkou pozornost věnujeme Dráčatům – skupině dětí v školním věku a v letošním školním roce jsme nově otevřeli skupinku dětí předškolního věku – Skupinu Hadů.
IMG_3876
Vše ostatní o současnosti naší školy najdete tady na webu a také na facebooku školy a dalších prezentacích (tlačítka na ně jsou nahoře).
Přidali jsme také nepravidelné tréninky specializované na posilování, strečink, cvičení qigong.
Snad jen ještě:
jediným učitelem a současně vedoucím a majitelem školy je Irena Mýtinová.

Období cvičení taichi dětí 6 – 8 let a později také jejich rodičů – tzv: Taiji školička (2013 – 2014)
Některé děti, které chodily na tzv. malé taichi chtěly pokračovat ve cvičení i v době, kdy už začaly navštěvovat první třídu a přidali se k nim v našem cvičení také jejich mladší sourozenci. Měla jsem radost, když přišli jejich rodiče a chtěli se ke cvičení přidat. Tak se tato neoficiální ale Zdenkem Kurfürstem schválená skupinka rozrostla o několik dospělých členů. Vyučovaly se základy cvičení taichi v základním provedení IF a přizpůsobené věku dětí.
Tak už začala výuka Tai Ji Quan rodiny Yang pro malé děti, které byly spojeny s MŠ Pastelka. A také jeden dospělý z této doby vydržel a cvičí nepřetržitě od této doby až do dneška. Výuka probíhala výhradně tam a ještě se nejednalo o oficiální kung fu školu. V tomto režimu fungovala tzv. Taiji školička dva roky.

Vznik tzv. malého taichi (2011 -2013).
Naše kung fu škola je relativně hodně mladá, v letošním roce začíná její 4. rok oficiálního fungování. Před tím však již fungvala jako cvičení pro malé děti a bylo to se svolením Zdenka Kurfürsta, u kterého se učím taichi já.
Škola má své dospělě členy a také dětské. Většina dětských členů naší školy cvičí se mnou taichi již několik let. A pár Dráčat se mnou vlastně začíná šestý rok svého cvičení (cvičí se mnou od počátku), které se ovšem postupně proměňovalo a v jeho počátcích šlo o jednoduché prvky taichi a také jiných sestav inspirovaných cvičením zdravotních qigongů.
Takže na počátku vznikání školy byly předškolní děti – cvičení Grafomotoriky s prvky tachi a jako logo sloužilo kotě: Maia Dráček.
Maia-Long1
Na té fotce hlídá kotě Maia Dráček mojí šavli, kterou chvíli před tím vlastně „ulovilo“.
Cvičení probíhala ve školce, která o takovouto spolupráci stála a tehdejší paní ředitelka nás hodně podporovala. Tato aktivita byla brzy samotnými dětmi přejmenována na tzv.malé taichi a – a tak to vlastně už navždy zůstalo. A jako prvky taichi pak v druhém roce fungování byly zařazeny prvky našeho Tai Ji Quan rodiny Yang se svolením Zdenka Kurfürsta. Děti se tak začaly učit pohybové prvky systému, které mi byl blízký.
Tak vlastně vzniko tzv.malé taichi a Koťata.

A o rodové linii Tai Ji Quan rodiny Yang hongkongské linie si můžete přečíst na stránkách naší stálé školy tady:
http://www.taijiquan.cz/tai-chi-chuan/linie/

Irena Mýtinová ©2019