Obrana proti násilí – část 1.

9 Čer

Sebeobrana, obrana proti násilí – často skloňované pojmy. Většinou ale mají na zřeteli především fyzickou stránku. Člověk je ale daleko složitější organismus a velmi důležitou složkou obrany proti čemukoliv, co vyhodnotíme jako útok na naši osobnost, je naše psychika – zjednodušeně řečeno: aktivita našeho mozku v takovéto složité a často neočekávané situaci.
Pojem obrana proti násilí v sobě zahrnuje několik důležitých oblastí:
a) snaha vytvořit si pocit bezpečí
b) zvyšuje schopnost řešit lépe mezilidské konflikty
c) ubránit se násilí.
Rovnováha mezi psychickou a fyzickou složkou je předpokladem k obraně proti násilí (fyzickému, verbálnímu či psychickému nátlaku).
Důležité je správně vyhodnotit prožívání ohrožující situace, role v ní, později hraje důležitou roli také schopnost se s touto situací srovnat a vyrovnat. Toto všechno zajišťuje psychika a její procesy, které pak do značné míry olivňují schopnost naší (sebe)obrany. Jednoznačným základem sebeobrany člověka je emoční stabilita.
Ta v sobě nese důležité složky, které nám pak umožní předejít násilí, zamezit jeho šíření, snižovat rozsah negativních důsledků agrese na nás a udržovat si psychickou rovnováhu.
Obrana proti násilí v sobě nese také obranu proti vlastnímu strachu. Znamená to, že zvládneme agresi vlastní i těch druhých.
Nejsou jednoznačné a univerzální návody – stejně tak jako jsou velmi různorodé druhy a způsoby útoků, musí fungovat také různorodé techniky předcházení útokům, minimalizace či jejich neutralizace. A tady už nastupují individuální schopnosti a možnosti každého z nás. K úspěšné (sebe)obraně proti násilí je jednoznačně důležité znát sám sebe a svoje možnosti, schopnosti a mít na jejich základě vybudované vlastní strategie k neutralizaci potencionálních a probíhajících aktivit, které jsou ohrožující.

Irena Mýtinová ©2019