Pojmy Kung – fu, Wu – shu, Wu – de

6 Kvě

Cesta v bojových uměních – Kung – fu:
Základním předpokladem ke studiu bojových umění jsou respekt, laskavost a pokora. Respektování školy, učitele a jeho umění jsou základem. Pro nováčka je důležité ujasnit si, proč začíná cvičit, co očekává od školy, svého učitele. Především by ale měl vědět, co vlastně očekává od sebe v souvislosti s nově nastoupenou cestou.
Důležitým předpokladem k začátku chápání základních principů studia bojových umění je především pracovat na sobě a nechtít všechno hned, což je dnes běžným atributem života lidí. Současně si je potřeba uvědomit, že bojová umění nejsou jen pro boj, jsou do značné míry určena k zlepšení fyzické kondice a podpoře zdraví právě ve smyslu komplexní sebekultivace. Určitě by neměla být chápána v nejužším smyslu jako prostředek k bojování kdekoliv a jako mocná zbraň proti komukoliv.
Současně je důležité rozlišovat pojmy: kung – fu a wushu. Jsou velmi rozdílné a hodně lidí je zaměňuje a považuje za identické.
Výraz Kung – fu označuje umění obecně ve smyslu získávání mistrovských dovedností v nějaké oblasti. Může to být například ve sportu, v umění, v keramice, … .

Pojem Wu – shu je přesným označením pojmu bojová umění.
Většina lidí, kteří ale přijdou poprvé do školy bojových umění, kterou si vybrali, mají určitou představu o tom, co je čeká. Často je ale velmi zkreslená. Hodně lidí překvapí, že hned neskáčou, neperou se, ale naopak stojí a poslouchají, co se jim říká a pak to vše pečlivě pořád dokola opakují.
Po tomto začátku jsou pro nováčky dvě cesty:
a) začnou korigovat svoje představy o tom, co je čeká a začnou mít reálnější a reálnější očekávání. A vlastně začne jejich Cesta
b) nebo si zůstanou u svých představ.

Wu – de etika v čínských bojových uměních
Tradiční školy čínských bojových umění chápaly studium bojových umění jako systém boje, sebeobrany a také etiky označovaný pojmem Wu – de. Dá se přeložit jako válečná etika.
V čínských bojových uměních je úspěch studenta určen především způsobem myšlení a morálkou.
Bojová etika v sobě obsahuje dva aspekty:
a) zahrnuje vztah student – mistr – spolužáci, bojovníci dalších škol bojových umění
b) etiku ducha – ta je důležitá především pro vlastní sebekultivaci mysli.
Důležitým reprezentantem etiky a jejího dodržování ve školách bojových umění pro všechny její členy je Etický kodex každé školy.

Irena Mýtinová ©2017