Přehled všech termínů mimořádných akcí školy do konce školního roku 2019

3 Dub

Duben:

25.4. Otevřený trénink dětí – pro zvané hosty
27.4. sobotní seminář taichi pro děti
28.4. nedělní seminář taichi pro dospělé

Květen:
11.5. sobotní seminář taichi děti
12.5. nedělní seminář taichi dospělí
18.5. sobotní dopolední seminář qigong

Červen:
8.6. qigong shrnut a opakování
30.6. Jednodenní výjezd
další bude upřesněno