Program cvičení taichi

Nové zájemce (dospělí, děti) na cvičení taichi přijímáme v období září – listopad 2018.

Program výuky taichi:

 • Zjemňující cvičení – cvičení pro pochopení jednotlivých pohybů sestavy a k otevření meridiánů
 • Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem)
 • Tui Shou (Teui Sau) – průpravná práce rukou pro vnímání síly protivníka
 • Fast Form – Rychlá sestava rodiny Yang
 • Tai Ji Dao (Tai Gik Dou) – sestavy se šavlí
 • Tai Ji Jian (Tai Gik Gim) – sestava s mečem
 • Sestavy ve dvojicích
 • Aplikace pohybů – využití pohybů ze sestav k sebeobraně
 • Doplňková cvičení k rozvoji síly, výbušnosti
 • Chi Kung (Hei Gong) – cvičení pro rozvoj vnímání vnitřní energie

Cvičení Tai Ji Quan (taichi) chápeme jako ucelený systém vnitřního bojového umění. Naše cvičení je komplexní, zahrnuje jak bojovou tak relaxační stránku cvičení taichi- a tak je ptřeba také napsat, že:

 • nejsme fyzioterapeuti
 • nejsme lékaři
 • závažnější zdravotní problémy v oblasti pohybového aparátu jsou pro cvičení taichi v naší škole spíše kontraindikací
 • naopak: pro lidi ve větším psychickém napětí, které se u nich odráží v oblasti svalů, je taichi velmi dobré
  A tak se můžete učit:

 • sestavy beze zbraní pro jednoho
 • sestavy se zbraněmi pro jednho – základní: šavle – meč – kopí – dlouhá tyč
 • tzv. 2 – men sets sestavy (cvičení ve dvojicích)
 • sebeobrana – aplikace pro sebeobranu beze a se zbraněmi.

Pro podrobnější informace se podívejte na:
Rozvrh Tai Ji Quan.

Cvičení vede Irena Mýtinová (Instruktor bojových umění II. třídy, Instruktor sebeobrany II. třídy)

Irena Mýtinová ©2018