Taichi pro děti

Nové dětské zájemce na cvičení taichi přijmeme během září a října:
začínáme v pondělí 10.9., 17.00 – 18.00.

Věkové kategorie:

 • a) Amálčina škola taichi: skupina Koťat: od 5 – 6 let
 • b) skupina Hadů : 6 – 7 let
 • c) skupina Dráčat: (mladší Dráčata: 7 – 11 let, starší Dráčata: 12 – 15 let)

Obsah výuky

Děti se učí kompletní tradiční systém Tai Ji Quan rodiny Yang (Tai chi Chuan) v původní podobě s přihlédnutím k věku dětí a jejich možnostem. Důraz je kladen na všestranný rozvoj (nejen pohyb, ale také psychika – asertivita, sebeobrana). A tak je cvičení kung fu pro děti rozhodně velmi vhodná volnočasová všestranná aktivita.
Výuka probíhá bez přítomnosti rodičú:
a) doprovod musí čekat mimo celý areál MŠ Pastelka (zahrada, budova) nebo můžete také začít cvičit
b) během výuky v tělocvičně ZŠ Socháňova lze čekat na přilehlých chodbách, kde jsou k tomu účelu lavičky.

Výuka zahrnuje

 • Zjemňující cvičení – cvičení k pochopení pohybů sestavy
 • Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem)
 • Tui shou – cvičení na rozvoj vnímání protivníka
 • Cvičení s tyčí – průpravná cvičení
 • Základy cvičení se šavlí
 • Jednoduché a základní aplikace– využití pohybů z Tradiční sestavy rodiny Yang
 • Doplňková cvičení zaměřená na posilování, protahování a individuální potřeby každého dítěte

IMG_2736

Přínos cvičení pro děti

 • přiměřeným způsobem pomáhá rozvíjet fyzickou kondici dětí
 • rozvíjí rychlost, obratnost, sílu
 • velmi pomáhá při rozvoji správných volních vlastností – učí je trpělivost, práci na vlastním zlepšování, překonávání překážek
 • učí je kolegialitě
 • děti učíme se ovládat a mít nad sebou kontrolu a přistupovat efektivně ke konfliktům, základy sebeobrany
 • děti vedeme ke kladnému vztahu k bojovým uměním, nevedeme je ale k vyznávání násilí

Formy cvičení

 • Pravidelné tréninky v týdnu
 • Půldenní sobotní semináře
 • Soukromé hodiny
 • V Praze 6 – Řepích:
  Španielova 27 (budova MŠ Pastelka). Je to vchod do Zelené a Žluté pastelky – levý boční vchod, branka do prostoru školky je otevřená čtvrt hodiny před každým cvičením a hned po cvičení.
  PO: 17.10 – 18.45
  Út: 17.10 – 18.3
  Čt: 18.00 – 19.00 – ZŠ genpor.Peřiny, tělocvična – od října, září zahrada MŠ Pastelka

 • Cvičení probíhá bez přítomnosti rodičů:
  1. V případě tréninků v areálu MŠ Pastelka doprovod čeká mimo tento celý areál a budovu MŠ Pastelka.
  2. Tréninky v tělocvičně ZŠ Socháňova – lze čekat na společných chodbách tělocvičen, kde jsou k tomuto účelu lavičky, není umožněno být přímo v tělocvičně.

Pro podrobnější informace se podívejte na:
Rozvrh Tai Ji Quan.

Irena Mýtinová ©2017