Taichi a předškolní děti u nás

11 Dub

Naše nejmladší věková kategorie dětí, které u nás mohou cvičit je 5 – 6 let (tedy předškolní děti).
Samotné cvičení je především hravé, je zaměřeno na celkový rozvoj pohybových dovedností a všestranně. Ale protože jsme škola bojových umění, i tady už se děti setkávají s principy čínských bojových umění a učí se spolupráci. Rozvíjí se jejich vůle a snaha o sebezdokonalování. Děti nejsou co se týče své výkonnosti konfrontovány s ostatními, neporovnáváme se a nejsou zde „klasická hodnocení a vyhlašování například: nejlepší 3 děti, apod….. Každé dítě má možnosti a je podporováno v tom, aby se rozvíjelo podle sebe – každé dítě je jiné. Snažíme se v dětech pěstovat především lásku k pohybu a samozřejmě v našem případě k taichi.
A tak jde zpočátku spíše o všeobecnou pohybovou přípravu, která ale postupně přechází během roku na cvičení našeho systému taichi. No a ti nejvytrvalejší jsou s námi již devátý rok,…IMG_1511