Učení o vnitřních orgánech – vnitřní orgány Zang – Fu – TČM 3

27 Čer

Vnitřní orgány Zang – Fu:
je pět orgánů Zang a šest orgánů Fu

orgány Zang:
játra, srdce, slezina, plíce, ledviny
Orgány Zang se nemohou naplňovat ani vyprazdňovat, jsou plné, orgány Fu se naplňují a vyprazdňují.
Orgány Zang se podílejí na emocionálním a psychickém životě každého z nás. V každém z těchto orgánů sídlí část naší psychiky: srdce – Shen, játra – Hun, plíce – Po, slezina – Yi, ledviny – Zhi.
Každý ze Zang zastupje také určitý druh emocí, které ale vždy tvoří širší spektrum.
Zang mají na starosti naše smyslové orgány – propojují Zangy s vnějším prostorem.
Každý ze Zangů řídí či kontroluje některé části těla.

Orgány Fu (tzv. skladiště):
žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř, trojitý zářič
uskladňují a tráví potravu, kterou jsou naplňovány a zase vyprazdňovány. Potravu uskladňují tak dlouho, než se z ní získá esenciální qi a pak se odstraní nepoužitelné zbytky stravy.
Orgány Fu jsou yanggové povahy. Vydávají, ale neuschovávají.
Zvláštní orgány Fu:
mozek, džen, kosti, cévy, žlučník a děloha – jsou yin povahy.
Postavení vnitřních orgánů vůči sobě navzájem:
srdce je vládce, plíce jsou kancléř, játra vchní velitel, žlučník je cenzor, slezina a žaludek jsou jako správci sýpek, tenké střevo výběrčí přebytků, ledviny jako mocný úředník, trojitý zářič je správcem vodních kanálů a močový měchýř je jako správce nad vodními nádržemi.

Zdroj: Ando Vladimír: Klasická čínská medicína, 1995
yin-yang-1712063_1280