1.7. jednodenní výjezd – taichi pro dospělé

27 Kvě

Seminář je výhradně pro členy naší školy.
Program:
1.sestava ve dvojicích, aplikace
2. cvičení se šavlemi
3. qigong
Doprava – každý sám.
Bližší info na pravidelných trénincích taichi pro dospělé.