Jak je to s učiteli a pomocníky v naší škole

4 Lis

Jak je to s učiteli, pomocníky v naší škole – stručné vysvětlení:
Škola má přesně daná pravidla, kdo a za jakých podmínek a okolností může učit taichi nebo se na výuce jiných podílet.
Naše škola má jednoho učitele. Nikdo jiný není pověřen tím, aby v naší škole učil taichi.
Učitel si může vybrat svého (své) pomocníky. Pomocník má vždy pevně dáno, kdy a co může pomáhat učit. A to pouze v prostoru naší školy a nikde jinde. Naše škola má zatím jednoho pomocníka: Pavlu.
Učitel může, když to situace vyžaduje, požádat také starší žáky, aby s výukou pomohli – to se dělá veřejně a tak, aby to všichni slyšeli. Pokud učitel nepožádá nikoho, aby pomohl s učením ostatních, tak to jednoznačně od nikoho neočekává a ani nechce.
Pokud se někdo samostatně a bez svolení rozhodne učit ostatní, je to vždy chápáno jako porušení pravidel.
Tak to je stručné vysvětlení a odpověď na otázku jak to vlastně s učiteli v naší škole v Praze Řepích je.